ТЫВА ДЫЛГА ДИКТАНТ МӨӨРЕЙИНИҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ

ТЫВА ДЫЛ — ЧОННУҢ БАЙЛАА!

Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү-биле!

СОЦСЕТИ

ИНФОРМАЦИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ТЫВА ДЫЛГА ДИКТАНТ МӨӨРЕЙИНИҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ

Тыва дыл хүнүнге хамаарыштыр чарлаттынган айның иштинде план езугаар 5-6, 10 класстарның өөреникчилери болгаш күзелдиг башкыларның аразынга тыва дылга диктант Көрүптер

ТЫВА ДЫЛ — ЧОННУҢ БАЙЛАА!

Ноябрь 5-те ТЫВА ДЫЛ хүнүнге тураскааткан «2020-2024 чылдарда Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазынга тыва дылдың киржилгези болгаш ужур-дузазы» деп Көрүптер

«Тувинский язык – достояние народа»

5 ноября в Доме Правительства прошел V Республиканский форум «Тувинский язык – достояние народа», посвященный реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Көрүптер

Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү-биле!

Ноябрьның 4 – Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү. Ол хүн дээрге Россия чоннарының аразында эп-найыралын, амыдыралче көрүжүнүң чаңгыс аай үзел-бодалын, мөзү-шынар Көрүптер

НОВОСТИ

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ