Тыва Республиканың Баштыңы, хүндүлүг Шолбан Валерьевичиге байыр чедириишкини

Внедрение информационных технологий на уроках родного (тувинского) языка и литературы»

«МААДЫРГА МАКТАЛ СӨС»

СОЦСЕТИ

ИНФОРМАЦИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Тыва Республиканың Баштыңы, хүндүлүг Шолбан Валерьевичиге байыр чедириишкини

Хайыралыг чаяалгаңар херечилээн, Анаа эвес, хөй-ле чылыг йөрээл сөңнээн, Хаяа чырыы херелденген онза хүнде Ада-ие өөрүшкүзүн үлештивис!

ТЫВА ЭКИ ТУРАЧЫ МААДЫРЛАРЫВЫСКА МӨГЕЙИГ

Кым-даа, чүү-даа уттундурбас ужурлуг…… Оон Деражно суур көстүп турар. “Беш километржигеш” дээр карта ёзугаар шаап халдаашкынны тодараткан. Капитан Кечил-оол Монгуш Көрүптер

Өг-бүле хүнү-биле!

Өг-бүле — үнелеп четпес өргүл!Өг-бүлениң үндезинин быжыг ынакшыл болгаш бердинген чорук тургузуп турар. Өг-бүле бистиң камгалап, карактаар шивээвис. Бистиң республика Көрүптер

НОВОСТИ

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ