Тыва дыл (НОО)

Программы

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (тувинский) язык» для уровня начального общего образования

КТП внеурочной деятельности 1-4 классы

«ТӨРЭЭН (ТЫВА) ДЫЛ» ЭРТЕМИНГЕ КЛАССТАН ДАШКААР «ТѲРЭЭН ДЫЛЫМ – ЭРТИНЕ-БАЙЛААМ» ѲѲРЕДИЛГЕ КИЧЭЭЛДЕРИНИҢ КАЛЕНДАРЬ-ТЕМАТИКТИГ ЧИЖЕК ПЛАННААШКЫНЫ 1-4 класстар Тургузукчулары: Чульдум Б.К., Хертек Е.Н., Бадынам Ч.А., Монгуш С.М., Ондар А.К. НАЦИОНАЛ ШКОЛА ХӨГЖҮДЕР ИНСТИТУТ. Кызыл – 2023

Учебники

Методические пособия

  • «Үжүглел» ному-биле ажылдаар башкыларга методиктиг сүмелер. 1 класс: ниити өөредилге организацияларының башкыларынга. Алдын-оол А. А., Март-оол К. Б., Дамба Н. Ч.  – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2017. – 152 а.
  • Методиктиг сүмелер. 2 класс: ниити өөредилге организацияларының башкыларынга. Дамба Н. Ч. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2017. – 40 а.
  • Тыва дыл. Методиктиг сүмелер. 3 класс: ниити өөредилге организацияларының башкыларынга. Дамба Н. Ч. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2017. – 40 а.
  • Тыва дыл. Методиктиг сүмелер. 4 класс: ниити өөредилге организацияларының башкыларынга. Ойдан-оол А.К., Судер-оол, Ооржак Л.Х. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2017. – 73 а.
  • Тыва дыл. Ажылчын кыдырааш. 2 класс: ниити өөредилге черлериниң өөреникчилеринге немелде өөредилге ному. Эргил-оол И.Ч., Дамба Н. Ч., Ондар Н. М. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2017. – 40 а.
  • Тыва дыл. Ажылчын кыдырааш. 3 класс: ниити өөредилге черлериниң өөреникчилеринге немелде өөредилге ному. Дамба Н. Ч., Ондар Н. М. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2017. – 40 а.
  • Шын чугаалап өөрен (логопедтиң сүмези). Чугааның үн адалгазында нарын четпестерни эдеринге дузалыг логопедияда бар аргаларны көргүскен ажыл. Ондар А.Б. – Кызыл, 2012. – 104 а.