Хүндүлүг Елена Мандан-ооловна!

Төрүттүнген хүнүңер-биле Силерге сеткиливистиң ханызындан байыр чедирип тур бис! Тыва дылды кадагалап, сайзырадып, нептередир харыысалгалыг ажылды удуртуп, аңаа силерниң киирип чоруур үлүүңерни бедии-биле үнелеп чоруур бис. Республиканың тыва дыл башкыларының хөй-хөй салгалдарының орук айтыкчызы башкызы бооп чорууруңарга чоргаарланмас арга чок, Показать полностью…