Произведения художественной литературы

ОбложкаНазвание
1
К.-Э.К. Кудажы. Уйгу чок Улуг-Хем. Роман. Кара том. Кызыл том. — Кызыл: Институт развития национальной школы, 2020. — 888 с.
2К.-Э.К. Кудажы. Уйгу чок Улуг-Хем. Мөнгүн том. Алдын том. Башкыга болгаш өөреникчиге ном.
3А.А. Даржай. Стихи. Сонеты. Роман. Рассказы. — Кызыл: Институт развития национальной школы, 2020. — 624 с.
4А.К. Калзан. Литература критиктиг чүүлдер. — Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2020. — 624 а.
5Ю.Ш. Кюнзегеш. К.-Э.К. Кудажы. Шүлүктер, шүлүглелдер, чечен-чугаалар, шиилер. — Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2020. — 752 а.
6М.Б. Кенин-Лопсан. Чылгычының өө. Кырган авай өпей ыры. Азаның бичези кончуг. Башкыга болгаш өөреникчиге ном. — Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2020. — 864 а.
7М.Б. Кенин-Лопсан. Роман. Шүлүктер, сонеттер, чечен чугаалар. Башкыга болгаш өөреникчиге ном.
8Е.Т. Танова. Тоожулар, шүлүктер. — Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2020. — 576 а.
9С.О. Тамба, Ф.Ш. Сегленмей, М.К. Өлчей-оол, Э.Т. Кечил-оол, К.Д. Чамыяң, Ч.Ч. Куулар. Тоожулар, чечен чугаалар, шүлүктер. — Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2020. — 608 а.
10В.С. Серен-оол, М.Б. Ховалыг, Ч.Ч.-Д. Ондар, М.М. Дуюнгар, И.Иргит, А.Үержаа, Э.Б. Мижит, Н.Ш. Куулар. Ш.М. Суваң. Чечен чугаалар. Тоожулар. Шүлүктер. Шии. — Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2020. — 640 а.
11С.К. Тока. Проза чогаалдары, шии. — Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2019. — 832 а.
12С.Б. Пюрбю. Шүлүктер, шүлүглелдер, проза, шиилер. — Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2019. — 368 а.
13О.К. Сагаан-оол, Л.Б. Чадамба. Роман, тоожулар, уругларга тоожу., чечен чугаалар, шүлүктер. — Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2019. — 736 а.
14Б.Ү. Иргит. Романнар. Романнар, чечен чугаалар, тоолдар. — Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2019. — 656 а.
15В.Ш. Кок-оол, Б.Д. Ховенмей. Шиилер, шүлүктер, чечен чугаалар. — Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2019. — 192 а.
16С.А. Сарыг-оол. Проза чогаалдары, шүлүглелдер, шүлүктер, шии. — Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2019. — 768 а.
17Э.Л. Донгак. Романнар. тоожу. — Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2019. — 768 а.
18С.С. Сүрүң-оол. Роман, тоожу., очерктер, шүлүктер, баснялар. — Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2019. — 832 а.
19С.С. Сүрүң-оол. Тоожулар. — Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2019. — 640 а.
20О.О. Сувакпит, М.С. Эргел, Х.М. Ойдан-оол. Чечен чугаалар, тоожу, тоолдар, шүлүктер, баснялар. — Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2019. — 448 а.