Тыва дыл – уруглар садтарынга…

Чаарттынган ӨФКС-түң негелделеринге дүүштүр школа назыны четпээн уруглар садтарынга өөредилге-методиктиг комплексти ажылдап кылыры негеттинип турар. Бо ажылды чорудары-биле Национал школа хөгжүдер институтка баштайгы организастыг хуралга институттуң директору Е. Куулар, республикада уруглар садтарының ажылын удуртуп турар методист А. Монгуш, Өөредилге яамызының ниити өөредилге килдизиниң специализи У. Допул, Кызыл хоорайның чамдык уруглар садтарының тыва дыл башкылары база Чадаана хоорайның «Хээлер» уруглар садының башкызы Ч. Сат киришкен. Хуралга өөредилге-методиктиг комплексти ажылдап тургузар автор коллективин тургускан. Уругларның назы-харының аайы-биле 5 аңгы бөлүкке өөредилге номнарын, дидактиктиг материалдарны ажылдап кылыр башкыларны тус-тузунда хувааган. Кылдынган ажылдарны ай санында түңнеп турар деп дугуржулганы кылган.