Тыва дыл, чогаалдың электроннуг өөредилге номнарынче базым

Национал школа хөгжүдер институт Тыва Республиканың Чазааның айтыышкыны-биле бадылаттынган «Тыва Республикага 2024-2033 чылдарда тыва дылдың хөгжүлдезинге күрүне деткимчезиниң эчис сорулгаларының» шиитпириниң күүселдезин чедип алыр сорулга-биле тыва дыл, чогаал башкыларынга «Өөредилге номнарының электроннуг хевирлерин кылып тургузарының технологиялары» деп өөредиглиг семинарны эрттирген. Семинарга Показать полностью…