Кадыының байдалы кызыгаарлыг уруглар-биле ажылдап турар тыва дыл, чогаал башкыларынга билиглер бедидер курстар

2024 чылдың май 14-16 хүннеринде Национал школа хөгжүдер институт республиканың тускай эдилгелиг дузалал школаларында кадыының байдалы кызыгаарлыг уруглар-биле ажылдап турар тыва дыл, чогаал башкыларынга билиглер бедидер курстарны организастап эрттирген. Курстарга 36 шакка көрдүнген программа үш кезектен тургустунган: эрге-хоойлу талазы-биле нормативтиг документилер Показать полностью…