Өг-бүле хүнүнге уткуштур

Кызыл хоорайның школа назыны четпээн уругларның 22 дугаарлыг “Солнышко” аттыг уруглар садының тыва дыл башкызы Хаянмаа Дамба бүгү делегейниң Өг-бүле хүнүнге тураскааткан “Ромашка”, “Совята” аттыг улуг бөлүктерниң уругларынга «Өг-бүлем» деп кичээл болуп эрткен. «Өг-бүле» деп сөс «ӨГ» деп сөстен укталганын уруглар Показать полностью…

ӨГ-БҮЛЕ ХҮНҮ-БИЛЕ!

Бүгү делегейде Өг-бүле хүнү таварыштыр Национал школа хөгжүдер институтуң өмүнээзинден тыва чонувуска сеткиливис ханызындан байыр чедирип тур бис!Өг-бүле чырык чер кырында амыдыралдың болгаш кандыг-даа ниитилелдиң кол өзээ болуп чорууру билдингир. Тыва кижи өг-бүлезин ынакшылдың ыдыктыг сүзүү кылдыр көрүп, ажы-төлүн болгаш төрел-дөргүлүн Показать полностью…