Тываның тудуг техникумунга солун ужуражылга

Тыва Республиканың өөредилге яамызының Национал школа хөгжүдер институдунуң тыва филология лабораториязының эртем ажылдакчылары январьның 30-де Тываның тудуг техникумунуң сургуулдары-биле лекторий-ужуражылганы Россияда эртем хүнүнге, төрээн дыл хүнүнге тураскаадып эрттиргеннер.

Тыва филология лабораториязының эртем ажылдакчызы Салчак Аянмаа Кошкар-ооловна тыва улустуң Шагаа байырлалын Россияның чоннарының чаа чыл уткуур байырлалдары-биле деңнеп, солун тайылбырны кылган. QR-код таварыштыр Шагаа дугайында солун айтырыгларга сургуулдар идепкейлиг харыылааннар. Техникумнуң немелде өөредилге башкызы Куулар Чойганмаа Каадыр-ооловна Шагаа йөрээлин салып, уругларга ооң аянын бараалгаткан. Тыва улустуң йөрээлдериниң тургузуун, утказын Салчак А.К. сайгарып, тайылбырлаан.

Тыва улустуң чугаа чаңчылының дугайында медээлер маадырлыг тоолдарда кадагалаттынып артканын Хомушку Чочагай Орлановна таныштырып, амгы үеде чугаалажыр чаңчыл-биле деңнеп, сургуулдарга солун тайылбырны кылган.

Ужуражылгага техникумнуң сургуулдары келген аалчыларга хөй-хөй айтырыгларны салып, идепкейлиг киришкеннер.