Төрээн (тыва) литературага чаа өөредилге номнары

Тыва Республиканың Өөредилге яамызының тускай чагыы ёзугаар өөредилгениң федералдыг күрүне стандарттарының негелделеринге дүүштүр тургускан программа ёзугаар «Национал школа хөгжүдер» институттуң ажылдакчылары өөредилге черлеринге «Төрээн чогаал» (5-9 кл.), «Тыва чогаал» (10-11 кл.) номнарын кылып доосканы улуг өөрүшкү. Өөредилге ному РФ-тиң ӨФКС-тиң Показать полностью…