Этнопедагогика

7-ГИ КЛАССКА «КЫСТЫҢ БҮДҮЖҮ» НЕМЕЛДЕ ӨӨРЕДИЛГЕНИҢ ЧИЖЕК ПРОГРАММАЗЫ
7-ГИ КЛАССКА «ЭРНИҢ ЭРЕЗИ» НЕМЕЛДЕ ӨӨРЕДИЛГЕГЕ ЧИЖЕК ПРОГРАММА
УЛУСЧУ УЖУРЛАР. 1−6 класстың өөреникчилеринге кижизидилге программазы
 
ӨГ-БҮЛЕ ПЕДАГОГИКАЗЫ: ҮНДЕЗИН ТЫВА КИЖИЗИДИЛГЕ. 8–10 класстарга немелде өөредилгениң чижек программазы