Тыва чаңчылдар дугайында аныяк өскенге

Бөгүн Кызылдың 15 лицейинге Национал школа хөгжүдер институттуң эртем ажылдакчылары А.Х. Херел биле Ч.О. Хомушку «Тыва чоннуң чугаа этикединиң онзагайы» деп темалыг кичээл-ужуражылганы 9-ку класстың өөреникчилеринге организастап эрттирген

Ук ужуражылганың онзагай талазы тыва чоннуң байлак аас чогаалындан эгелээш, амгы үеде аныяк-өскенниң чугаа этикединиң ылгавырлыг болгаш дөмейлешкек талаларын чугаалашкан. Чугаа этикеди чүгле тыва чоннуң эвес, Тывада чурттап чоруур янзы-бүрү язы-сөөк чоннуң бедик культурлуг ажыглаар этикедин өөреникчилерге тайылбырлаан. Ниитизи-биле кичээлге 29 өөреникчи болгаш 3 башкы киришкен.