«Төрээн дыл болгаш төрээн чогаалдың тергиин башкызы» деп Бүгү Россия чергелиг профессионал мергежилдиң регионалдыг мөөрейиниң киржичилеринге өөредиглиг семинар

Февральдың 26-да «Төрээн дыл болгаш төрээн чогаалдың тергиин башкызы» деп Бүгү Россия чергелиг профессионал мергежилдиң республика деңнелинге мөөрейге киржир башкыларга өөредиглиг семинар Кызылдың ийи дугаар школазының баазазынга болуп эрткен. Семинарны Национал школа хөгжүдер институттуң ажылдакчылары организастап эрттирген. Ниитизи-биле семинарга 14 кожуун (Мөңгүн-Тайга, Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Өвүр, Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Каа-Хем, Бии-Хем, Тожу, Эрзин, , Таңды) болгаш Кызыл, Ак-Довурак хоорайлардан 13 школа башкызы база 12 кижизидикчи башкы киришкен. Мөөрейниң эртер чуруму, негелделериниң талазы-биле тайылбырны институттуң филология лабораториязының эргелекчизи Монгуш В.В. болгаш школа назыны четпээн уруглар албан өөредилгезиниң методизи Монгуш А.А. чорутканнар.

Ол ышкаш 2023 чылда бир дугаар эрткен мөөрейниң республика иштинге тиилекчилери – Мугур-Аксы суурнуң «Хамнаарак» аттыг № 5 школа назыны четпээн уруглар албан чериниң кижизидикчи башкызы Донгак Э.В. база Кызылдың 12 дугаар школазының тыва дыл, чогаал башкызы Монгуш С.А. боттарының арга-сүмелерин берип, Россия деңнелинге киришкен дуржулгазы-биле таныштырган.