Теле болгаш радиоэфирде – национал школа хөгжүдер институт

ГТРК Тыва телекомпанияның тыва дыл хүнүнге тураскааткан теле болгаш радиодамчыдылгаларынга Институттуң директору Елена Куулар, РФ-тиң ниити өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы, Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы Светлана Шулуу-Маадыр база директорнуң оралакчызы Эрик Норбу киришкеннер.