Даарта, ноябрь 1-де, демдеглеп эрттиреривис тыва дыл хүнүнге тураскааткан шуулганның бирги кезээ – дискуссиялыг шөлчүгештерниң ажылы Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг шинчилел институдунда эгелей берген

Бирги шөлчүгеште уругларның сайзыралынга болгаш өг-бүле кижизидилгезинге төрээн дылдың ужур-дузазының дугайында чугаалажып турар.

Ийиги шөлчүгештиң темазы – Тыва дыл болгаш интернет.

Үшкү шөлчүгештиң киржикчилери тыва дылдың албан-херек болгаш массалыг информация адырында ажыглалының байдалын сайгарып чугаалажыр.

«Тевек-Кежегениң тоолдары» деп чаа номнуң презентациязы дөрткү шөлчүгешке болуп эртер.