Дошкольное образование

Окружающий мир. Конспекты занятий

Окружающий мир. У-м пособие

Хуреш. Программа для ДОУ

Окружающий мир. Хурээлел. Программа

 

dashty-yylaash

Ыылааш-сээк

Корней Чуковский

Чуруктуг уран-чечен тоол

Тыва дылче  Х.М. Ойдан-оол очулдурган 

Школа назыны четпээн уругларга 

Электроннуг өөредилгелиг үндүрүлге

Чурукчулар: Е. Базанова, О.Воронова, Ю. Нкодиа, О. Маркина

Чуруктуг уран-чечен тоолду кылган улус: Г.Д. Сундуй, У.П. Допул, Б.И. Монгуш


dashty-aldyn-kushkash

Ашак кадай болгаш алдын кушкаш

Тыва улустун тоолу

Электроннуг өөредилгелиг үндүрүлге

Чуруктуг уран-чечен тоолду кылган улус: Г.Д. Сундуй, У.П. Допул, Б.И. Монгуш Үн оюну У.А. Монгуш, С.А. Байыр-оол, Ш.А. Даваа, С.О. Ооржак

Чурук каасталгазы: Н.К. Шалык

Хөгжум каасталгазы: А. Монгуш, “Хүн хүрту” бөлуу

Үн бижилгези: Ш.К. Монгуш