Тыва Республиканың өөредилге яамызының удуртулгазы-биле Башкы болгаш дагдыныкчы чылынга тураскааткан республиканың башкылар чыыжының баштайгы хемчеглери бөгүн эгелей берген.

Кызыл хоорайның ССРЭ-ниң улустуң башкызы А.А. Алдын-оол аттыг 2 дугаар школазында арга-дуржулга солчуушкунунуң ажык эжиктер хүнү эгелээн. Тываның онзагай төөгүлүг хоочун школазы аалчыларын –кожууннардан келген эге класс болгаш тыва дыл, чогаал башкыларын кел чыдар Шагаа байырлалынга уткуштур белеткеп алганы «Тыва өгнүң (…)

Становление и развитие этнопедагогических исследований в Туве. Этнопедагогика как наука

А.С. Шаалы, кандидат педагогических наук, зав. лабораторией этнопедагогических исследований Института развития национальной школы Становление и развитие этнопедагогических исследований в Туве Этнопедагогика как наука В современных условиях актуализируется изучение  истории становления и развития  этнопедагогических  исследований в Туве необходимо для определения их  (…)