Сонет жанрын өөредириниң методиказы

Сонет – шүлүк чогаалында эң-не нарын хевир болур. Сонет узун төөгүлүг. Ортаакы чүс чылдарда Сициялияга ол тывылган, XIII-кү чүс чылда Италияга бодунуң хөгжүлдезин алган. Ооң бирги хевири Джакомо да Лентинога хамааржыр. Итальян шүлүкчүлер Ф. Петрарка, Микеланджело, Дж. Бруно, Т. Тассо оларның (…)