Уругларны өөрткен

Бичии чаштарга өөрүшкү-маңнай сөңнээри дег буян кайда боор! Оларга белек кылдыр үндүрүп алган сеткүүлдериңни, номнарыңны бээриңге, оларның өөрүшкүзүн чүге деңнээр! Арын-шырайынга хүлүмзүрүг чайнап, карактарының көрүжү чүгүрүп, омак-сергээ аажок апаар. Чогум-на шак ындыг буянныг чорукту уругларның ынак өңнүү, республиканың национал школалар бедидер (…)