Тываның школаларының 9-ку клазының доозукчуларынга тыва дылга ОГЭ шылгалдазы болган. Бо чылын төрээн дылга күрүне шылгалдазын 1491 доозукчу шилип ап, дужааган. Кызылдың 5 дугаар гимназиязынга оларның 324-ду шылгалданы эрткен

Допчузу-биле ГТРК “Тыва” телеканалдың белеткээн сюжединде