Тываның өөредилге яамызының Национал школа хөгжүдер институду бөгүн Самагалтайның 2 дугаар школазында Тес-Хем, Эрзин кожууннарның тыва дыл, чогаал, улусчу ужурлар башкыларынга методиктиг семинарны эрттирип келген

Үнүүшкүннүг семинар тыва дыл хүнүнге уткуштур белеткел ажылдарының планын ёзугаар база Тываның Чазааның 52 дугаар айыткалының эртем албан черлериниң болгаш эртем ажылдакчыларының кожууннарже үнүүшкүннерин боттандырарының дугайында 37 дугаар чүүлүн күүседири-биле организастаттынган.

Методиктиг хүннүң киржикчилеринге институттуң директору, филология эртемнериниң кандидады, доцент Е.М. Куулар өөредилгениң федералдыг күрүне стандарттарында чаартылгалар дугайында таныштырган.

Улаштыр өг-бүле кижизидилгезиниң ужур-утказының талазы-биле кичээлди этнопедагогиктиг шиңчилелдер лабораториязының эргелекчизи, педагогика эртемнериниң кандидады А.С. Шаалы эрттирер.

Тыва чечен чогаалда мөңге темалар дугайында лекцияны институттуң эртем секретары, филология эртемнериниң кандидады А.Х. Херел чыылган башкыларга номчуур.

Тыва чечен чогаалды башкылаарының концептуалдыг үндезиннериниң болгаш класстан дашкаар ажылдар дугайында директорнуң оралакчызы Э.О. Норбу таныштырар.

Методиктиг семинарның түңнелинде башкылар 6 шактың билиг бедиткен шынзылганы алырлар.