Төрүттүнген хүнүңер-биле, Тамара Бүүрекчиировна!

Бөгүн М.А. Бухтуев аттыг Кызылдың 1 дугаар школазының дээди категорияның башкызы, Национал школа хөгжүдер институдунуң эртем ажылдакчызы, Республиканың тыва дыл башкыларының өөредилге-методиктиг каттыжыышкынының удуртукчузу Тамара Бүүрекчиировна Оюннуң төрүттүнген хүнү.

Ол тыва дыл башкылаашкынынга хөй чылдарда карак кызыл иженип келген өөредилге адырының хоочуну, доозукчуларның тыва дылга күрүне шылгалдазының ажылдарын хынаар комиссияның, тыва дыл башкыларының билиин хынаар аттестацияның эксперт башкызы бооп ажылдап чоруур.

Хүндүлүг Тамара Бүүрекчиировна! Чырык черге чаяаттынган хүнүңер таварыштыр чымыштыг ажыл-ижиңерге найыралдыг, демниг чедиишкиннер улам хөгжүп, сайзыраарын, сүлде-сүзүүңер бедик, чүткүл-сорууңар күштүг болурун күзедивис! Аал-ораныңарга кежик-чол, өөрүшкү-маңнай долуп турзун! Арын-шырайыңарга хүлүмзүрүг чайынналзын! Аас-кежикти, эп-сеткилди, амыр-тайбыңны Силерге болгаш чоок улузуңарга йөрээдивис!