«Номчу, Тыва» деп фестиваль-ярмарка эгелээн

Бо хүн, сентябрь 15-тиң хүнүнде Аныяктар өргээзинге «Номчу, Тыва» деп регионнар аразының фестиваль-ярмарказының байырлыг ажыдыышкыны болуп эрткен. Ук фестивальдың кол эрттирикчилери – РФ-тиң Камгалал яамызының культура департаментизи, Тыва Республиканың Культура яамызы, ТР-ниң А. С. Пушкин аттыг национал библиотеказы.

Фестивальдың байырлыг ажыдыышкыны Аныяктар ордузунуң оюн-көргүзүг залынга болган. Аңаа «Эң номчуттунар кожуун» болгаш «Тыва Р. Гамзатовту номчуп тур” деп республика чергелиг мөөрейлерниң тиилекчилеринге шаңнал-макталдарны тывыскан соонда, Тываның алдар-аттыг артистери номчукчуларга солун оюн-көргүзүгнү бараалгаткан. Ооң-биле чергелештир ийиги каъттың залынга номнар делгелгези ажыттынган.

Номнар делгелге-ярмарказынга Орус географтыг ниитилел, С. Шойгу аттыг Культура фондузу, Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг шинчилелдер институду, Национал школалар хөгжүдер институт, ТР-ниң Национал архиви, А. С. Пушкин аттыг национал библиотека, ТывКУ-нуң библиотеказы, Кызылдың А. Б. Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжизи, Хөөмей академиязы, Тываның Ю. Ш. Кюнзегеш аттыг ном үндүрер чери, Саратов хоорайның ном үндүрер чери, Москваның Стрекоза аттыг ном үндүрер чери, Минусинск, Абакан хоорайларның дээш өске-даа албан черлери киришкен.

Байырлыг ажыдыышкын адакталган соонда, бирги каъттың фойезинге Тываның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүннери Меңги Ооржак биле Хемермаа Сайзан-оол өөреникчилер-биле ужуражылганы эрттиргеннер. А ийиги каътта делгелге залыга «Звезда» телеканалының эрттирикчизи, журналист Ирина Лосик «Сөстүң көжү» деп мастер-классты эрттирген.

Фестивальдың ийиги кезээ – чогаалчылар-биле ужуражылга.

Бирги чогаалчы Марина Захарова. Ол «Стихи», «Дом моей души», «Наследники Победителей» деп аңгы-аңгы чылдарда үндүрген номнарын номчукчуларга таныштырып, бодунуң шүлүктерин номчуп бараалгаткан. Ооң соонда чогаалчы, чогаал шинчилекчизи, Роман Сенчин «Дома» деп номун улус-чонга таныштырып, чыылганнар-биле солун ужуражылганы эрттирген.
Сергей Ошаров «Енисейская Сибирь» деп альманахтың ийиги үндүрүлгезин номчукчуларга таныштыргаш, ук журналдың бо үндүрүлгезинче чогаалдары кирген тыва чогаалчыларга белек кылдыр альманахтың ийиги үндүрүлгезин, кижи бүрүзүнге тус-тузунда, тывыскан.

«Номчу, Тыва» деп регионнар аразының делгелге-ярмарказы ТР-ниң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү Зинаида Серен-Чимиттиң «Өске орандан келген оол» деп чаа номунуң таныштырылгазы-биле адакталган.