Национал школа хөгжүдер институттуң тыва филология лабораториязы республиканың тыва дыл болгаш чогаал башкыларынга үш хонуктуң семинарын организастап эрттирип турар

Семинарның кол темалары: «Өөредилгениң федералдыг күрүне стандарттарында чаартылгалар», «Өөредилгениң чаарттынган федералдыг программалары», «Тыва дыл, тыва чогаал эртемнериниң федералдыг ажылчын программалары болгаш өөредилге номнарынга чаартылгалар», «9-ку класска тыва дылга күрүне шылгалдаларынга өөреникчилерни белеткээриниң чамдык айтырыглары».

Семинарга аңгы-аңгы кожуун, сумулардан ниитизи-биле 40 ажыг башкы боттарының билиин бедидип келген. Башкылар бот-хуузунда арга-сүмени институттуң ажылдакчыларындан ап, дараазында ажылдаарынга ажыктыг чүүлдерни билип алган.