Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларывыс!

Чылдың-на февраль 21-де делегей чергелиг төрээн дыл хүнүн демдеглеп эрттирип турар. Аңаа уткуштур Национал школа хөгжүдер институттуң ажылдакчылары онлайн хевирге ажык лекцияларны бо арынга дорт эфирге чорудар. Күзелдиг чонувусту онлайн лекцияларже чалап тур бис.