Февраль 9-та Кызыл хоорайның 9 дугаар гимназиязының этнопедагогиктиг курлавыр төвүнүң планы-биле эрттирген ажык өөредилге-кижизидилгелиг эрттирген ажык хемчеглерниң бирээзи