Чаа ном байырлалы

Тыва Республиканың Өөредилге яамызының күрүнениң бюджеттиг эртем албан чери «Национал школа хөгжүдер институт» база Кызыл хоорайның Мэриязының культура, спорт болгаш аныяктар политиказының департаментизи демнежип, Кызыл хоорайның 9 дугаар гимназиязының этнопедагогиктиг курлавыр төвүнүң методист башкылары Анна Кыдат-ооловна Ооржак, Светлана Чоодуевна Шулуу-Маадырның «Өг-бүле байырлалдары» деп чаа номунуң таныштырылгазын Арт-центр Найысылал төвүнге май 2-де организастап эрттирген. Ук хемчегни «Башкы болгаш дагдыныкчы» чылынга тураскааткан. Онзагай хемчегге улусчу ужурлар болгаш тыва дыл, чогаал башкылары, студентилер, ада-иелер, школаларның өөредилге-кижизидилге ажылының идепкейжилери, байырлалдар башкарыкчылары идепкейлиг киришкеннер.

Аныяк өскенге чагыг-сүмелиг номнуң үнүп келгенинге өөрүп, Национал школа хөгжүдер институттуң директору Е. М. Куулар байырлыг сөс алган. Тыва филология лабораториязының методизи, үнүп келген чаа номнуң редактору Л.Х. Ооржак хоочун башкыларның могаг-шылаг чок ажылдап чоруурунга мөгейип, боодал чечектерни номнуң авторларынга сөңнеп, йөрээл сөстерни номчаан. Кежээниң хөгжүм каасталгазын Тыва Республиканың Улустуң хөөмейжизи болгаш алдарлыг артизи Андрей Монгуш база Шончалай Чооду-Ооржак чыылган аалчыларга аян тудуп бергеннер. А.К. Ооржактың бижээни чаа ырыларның баштайгы күүселделерин чон сеткил таалал-биле дыңнааннар.

«Уруг дою – ыдык ёзулал», «Чуртталганың каастакчызы келин кысты дилээри», «Чавагазын салбактаңар» деп чараш ёзу-чаңчылдарны Арт-центр Найысылал төвүнүң ажылдакчылары сценага канчаар шын эрттирерин херек кырында тайылбырлап көргүскени онзагай чараш, өөредиглиг болган. «Куда ёзулалы» деп сценажыткан көргүзүгге беш аңгы өңнүг кадактар-биле аныяктарны деткип, йөрээр база «Назын дилээри» деп ёзулалдарны хоочун башкылар А.К. Ооржак болгаш С.Ч. Шулуу-Маадыр кончуг таптыг тайылбырлыг таныштырып бергеннер.
«Өг-бүле байырлалдары» деп чаа ном ажыктыг ном дээрзин келгенннер демдеглеп, бедии-биле үнелээннер.