Тыва улустуң шаандан тура ойнап келген оюннарының бирээзи — кажык

Кажык дээрге бода азы шээр малдың будунда чода биле майык кезээнге чоруур бичии сөөк болур. Бистиң өгбелеривис кажыктың дөрт талазын дөрт чүзүн мал илередип турар деп доктаадып, кажыкты ойнаарак хевирлиг ажыглап чорааннар. Ол дээрге-ле аът, инек, хой, өшкү болур. Педагогика эртемнериниң Показать полностью…

Методика. Е. Танованың «Дүжүметке тураскаал” деп шиизинге бөлгүм ажылын чорудары

Өөредилгениң федералдыг күрүне стандарттарының база бир негелделериниң бирээзи – класстан дашкаар чорудар ажылдар болур. Бөлгүм ажылы – класстан дашкаар чорудар ажылдарның бир хевири. Үстүкү класстарның өөреникчилеринге Е.Д. Танованың чогаадыкчы ажылында уран чогаалдың өске хевирлеринден элээн онза ылгалдыг шии жанрынга бижээн «Дүжүметке Показать полностью…

Апрель 3-тен 8-ке чедир Россияның профессионал мергежил – 2023 мөөрейиниң республика чадазы болуп эртер. Хемчегге белеткел ажылы идекпейлии-биле чоруп турар. Бо чылын мөөрей 9 аңгы хевирге болурун сагындыраалы

«Чылдың башкызы»;«Чылдың аныяк башкызы»;«Чылдың кижизидикчи башкызы»;«Төрээн дылдар башкыларының Россия чергелиг мастер-клазы»;«Психолог башкы»;«Чылдың директору»;«Чылдың тергиин эр башкызы – лидер болгаш дагдыныкчы»;«Кижиниң кижизидикчизи»;«Чылдың мастери». Тывага «Чылдың башкызы» мөөрейни 1990 чылдан сайзырадып эгелээн. Россия мөөрейинге регионнуң башкылары бедик профессионал мергежилин болгаш чогаадыкчы чаяанын Показать полностью…