БАШКЫГА МӨГЕЙИГ

Тыва эртем улуг чидиригге таварышкан. 82 харын харлап чорааш, тыва эртемниң болгаш культураның хөгжүлдезиниң оруунда билдингир эртемден, башкы, педагог, РСФСР-ниң улусчу өөредилгениң тергиини, Тыва АССР-ниң алдарлыг ажылдакчызы, РСФСР-ниң алдарлыг башкызы, Тываның улустуң башкызы Александра Касхоевна Ойдан-оол чырык черден чарлып чоруткан.Бодунуң Показать полностью…