Тываның өөредилге черлеринде төрээн дылдарның федералдыг мониторингизи

Сентябрь айның ийиги чартыындан эгелээш, бо хүннерде республиканың школаларында, уруглар садтарында болгаш тускай ортумак өөредилге черлеринде Россия Федерациязының чоннарының дылдарының байдалын болгаш сайзыралын тодарадыр федералдыг мониторинг чоруп турар. Ук хыналда Россияның субъектилеринде чоннарның төрээн дылдарын, оларның иштинде орус дылды төрээн Показать полностью…