SHNCHUOACH-toryeyen-tyva-chugaa-sayzyradyrynyn-chizhek-programmazy