1.1._federalnyy_zakon_ot_29.12.2012_n_273-fz_ob_obrazovanii_v_rossiyskoy_federacii