Эртем хүнүнде солун ужуражылга

Бо чылын Россияның эртем хүнүнге тураскааткан байырлыг хурал Тываның күрүне университединиң улуг залынга болуп эрткен. Байырлыг хуралды Чазак даргазының оралакчызы Орлан Сарыглар ажыткаш, Чазак даргазының шаңналдарын эртем адырында үре-түңнелдиг хөй чылдарда ажылдап чоруур хүндүлүг эртемденнерге тывыскан.

Ук хуралга Дээди Хуралдың төлээзи Аяна Монгуш, сенатор Дина Оюн, өөредилге сайыдының оралакчызы Айлана Лайдып база Тываның күрүне университединиң ректору Ольга Хомушку байыр чедирип сөс алганнар.
Байырлыг хуралдың ийиги кезээнге төөгү эртемнериниң кандидады, ТувКУ-нуң доцентизи Елена Айыжы солун илеткелин бараалгаткан.
Национал школа хөгжүдер институттуң ажылдакчылары 2023 чылдың эртем талазы-биле түңнел отчедун презентация хевиринге чыылганнарга таныштырган.