Тыва школа хөгжүдер институттуӊ этнопедагогиктиг шинчилелдер лабораториязыныӊ ажылдакчылары «Өг-бүле педагогиказы: үндезин тыва кижизидилге» дугайында өөредиглиг семинарын уламчылап турар

Институттуң директорунуң оралакчызы Эрик Норбу “Өг-бүле кижизидилгези тыва чогаалда”, «Чаш назынның навигаторлары» деп шимчээшкинниң школа директорларының чөвүлекчилери-биле ажылдаар удуртукчу Сергей Лопсан “Аныяк өскенниң амыдыралда туружу: бодунуң келир үези дээш харыысалгазы, эртем-сургуул, ажыл-агый, мергежил чедип алырының айтырыглары”, Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуң этнография секторунуң кол специализи Артыш Монгуш “Бурунгу тыва ниитилелде эр кижизилге дугайында чамдык медээлер”, Үндезин тыва культура төвүнүң директорунуң оралакчызы Андрей Монгуш “Тыва улустуӊ аас чогаалында кижизидилге темазы” деп солун илеткелдерни номчаан. Билиин бедидип келген башкылар болган семинарны бедик деӊнелге үнелээн.