Тыва дыл хүнүнге уткуштур Кызылдың 30 дугаар уруглар сады Национал школа хөгжүдер институттуң планнааны ёзугаар уруглар аразынга “Ырлап чоруур чаштар бис” деп чаптанчыг мөөрейни эрттирген

Ук мөөрейниң сорулгазы, тыва бичии чаштар тыва ырыларны утпайн, сөстерин билир, чораан черинге ырлап чоруур кылдыр көрдүнген. Мөөрейге бөлүктерниң кижизидикчи башкылары биле ада-иелериниң аразында сырый харылзаалыг ажылдааны илдең. Демдеглевестиң аргазы чок солун чүүл, школаже белеткел бөлүктүң кижизиттирикчизи орус дылдыг Банникова Евангелина “Шагаа” деп ырыны төндүр чараш кылдыр ырлааны бооп турар. Ол 1-ги черге төлептиг болган. Арткан уруглар база тус-тузунда шаңналдыг черлерни ээлээн. Мөөрейге 3 хардан 7 харга чедир уруглар киришкен.

“Ырлап чоруур чаштар бис” деп мөөрейниң деткикчизи бичии уруглар чогаалчызы, “Алдын-Кушкаш” сеткүүлүнүң кол редактору Александр Шоюн., бичии чаштарны өөртүп “Алдын-Кушкаш” сеткүүлдерин белектер кылдыр тывыскан.