КТП Номнуң өңнүктери 1 кл, 2 кл, 3 кл, 4 кл – копия — копия