Өг-бүле педагогиказы: үндезин тыва кижизидилге

Кызылдың 9 дугаар гимназиязында ноябрьның 8-тен 10-га чедир “Өг-бүле педагогиказы: үндезин тыва кижизидилге” деп өөредиглиг семинар эртип турар.
Ноябрьның 8-те Национал школа хөгжүдер институдунуң этнопедагогиктиг шинчилелдер лабораториязының эргелекчизи Алевтина Шаалы өг-бүле педагогиказының эртемде туружунуң база сайзыралының дугайында, Тываның улустуң башкызы Валентина Домур-оол өгбе өөредииниң дугайында, үндезин тыва культура төвүнүң ажылдакчызы Шурумаа Бадыраа өг-бүлениң байырлалдарын эрттирериниң чурумунуң база сагыыр чүүлдериниң дугайында илеткелдерни тус-тузунда кылган.

Чуруктарны Чингис Ооржак тырттырган.