Национал школа хөгжүдер институттуң, «Баштайгыларның шимчээшкини» деп уругларның болгаш аныяктарның хөй-ниити шимчээшкининиң база Тыва Республиканың Чогаалчылар эвилелиниң эрттирген«Аныяк шүлүкчү» деп республика чергелиг мөөрейниң тиилекчилериниң бирээзи Бай-Тайга кожууннуң Бай-Тал ортумак школазының 9-ку клазының өөреникчизи Норбу Иргиттиң “Тыва дылым” деп шүлүүн бараалгаттывыс

Удуртукчу башкызы: Сайлыкмаа Малчын-ооловна Доос.

ТЫВА ДЫЛЫМ

Чугаам үнүп, эң-не баштай адапканым,
Чулчурааным тыва дылым меңээ эргим.
Чугааланыр эптиг дылым – тыва дылым
Чуртталгамның оруун айтып, изеп ор сен.

Дептер-номда, телефонда, четкилерде
Делегейниң чоннарының дылдары хөй.
Адап, бижип, эвин тыппайн, шаанга кирдим.
Ааска эптиг тыва дылым оон эргим.

Эң-не баштай дыңнап, адап өзүп келген
Эргим дылым – тыва дылым бедиктерде.
Эрбенниглер дылын базып чаңгыланган,
Эгүүр шагда маадырлыг сен, тыва дылым.