Национал школа хөгжүдер институт Бии-Хем өөредилге эргелели, школа болгаш уруглар садтарында тыва дыл башкыларынга ужуражылга-семинарны эрттирген

Семинарга Монгуш А.А. уруглар садтарынга ада-иелер биле ажылдаар аргаларын болгаш тыва дыл кабинедин канчаар дериириниң дугайында чугааны чоруткан. “Алдын-Кушкаш” сеткүүлүнүң кол редактору Шоюн А.С. база Россияның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү Ооржак М.Н.-биле ужуражылга эрткен. “Алдын-Кушкаш” сеткүүлүнүң капсырылгазы кылдыр М.Ооржактың бичии уругларга “Часкы хөөннер” деп номчугажын келген башкыларга таныштырган.