МӨӨРЕЙ! МӨӨРЕЙ! МӨӨРЕЙ! «АНЫЯК ШҮЛҮКЧҮ»

Национал школа хөгжүдер институттуң, «Баштайгыларның шимчээшкини» деп уругларның болгаш аныяктарның хөй-ниити шимчээшкининиң, Тыва Республиканың Чогаалчылар эвилелиниң эрттирип турары «Аныяк шүлүкчү» деп республика чергелиг мөөрейниң эгелээнин дыңнадып тур бис. Үш дугаар болуп эртип турар республика чергелиг мөөрейни бо чылын Тываның Улустуң чогаалчызы Салим Сазыгович Сүрүң-оолдуң 100 хар оюнга база Өг-бүле чылынга тураскааткан.

Бо удаа ук мөөрей ийи номинацияга эртер:
● Шүлүк чогаалы
● Проза чогаалы

Мөөрейниң эртер хуусаазы:
2024 чылдың март 11-ден сентябрь 20-ниң хүнүнге чедир киржикчилерниң тыва дылда бижиттинген чогаалдарын хүлээп алыр.
Шүлүк мөөрейинге киржикчи бүрүзү бодунуң 2 шүлүүн киириштирер. Оларның бирээзи хостуг, өскези өг-бүлеге темазынга бижиттинген болуру албан. Ооң мурнунда ук мөөрейге киириштирип турган шүлүктерни катап хүлээвес.
Проза чогаалының мөөрейинге киржикчи чечен чугаа, новелла, эссе жанрларынга бижиттинген чогаалын киириштирер. Мөөрейге киириштирер чогаалдарның темазы хостуг, хемчээли кызыгаар чок болур.

Мөөрейниң киржикчилери:
5-11 класстың өөреникчилери болгаш Тыва Республиканың ортумак өөредилге черлериниң сургуулдары.
Мөөрейге киириштирер чогаалдарны chogaalchu@mail.ru электроннуг почтаже чорудар.

Мөөрейже ажылдарын чорудуп тура, киржикчи бүрүзү бодунуң долу ат-сывын, назы-харын, телефонунуң дугаарын айыткаш, хөрек-чуруун кожуп каар. Удуртукчу башкызы бар болза, база долу ат-сывын, телефонунуң дугаарын, ажылдап турар черин айтыр.

«Аныяк шүлүкчү» мөөрейиниң тиилекчилеринге шаңналдарны ноябрь 1-ниң хүнүнге чедир тыпсыр. Мөөрейге идепкейлиг киржиринче кыйгырдывыс!

Мөөрейниң дүрүмүн болгаш негелделерин долузу-биле моон номчуп болур силер:

III РЕСПУБЛИКА ЧЕРГЕЛИГ «АНЫЯК ШҮЛҮКЧҮ» ДЕП МӨӨРЕЙНИҢ ДҮРҮМҮ