Category : Методическое обеспечение

Home > Category : Методическое обеспечение

Доозукчуларның төрээн (тыва) чогаалга билиин хынаар шылгалданы чорударының айтырыгларынга хамаарыштыр методиктиг сүме

2016-2017 өөредилге чылында орус литература эртеминге түңнел чогаадыгга бижиир темаларны “Педагогиктиг хыналдалар чорудар Федералдыг институт” дараазында угланыышкыннарлыг ажылдап кылган: «Угаан Көрүптер