Бөгүн, апрель 1-ниң хүнүнде, Тыва Республиканың аграрлыг лицейинге башкыларның Россия чергелиг профессионал мөөрейлериниң ажыдыышкыны болган

Ниитизи-биле бүгү республикадан 233 башкы киржип келген. «Тыва дыл болгаш төрээн чогаалдың тергиин башкызы» деп мөөрейниң баштайгы ийи чадазы – «Педагогиктиг диктант» болгаш «Методиктиг мастерская» мөөрейлери эртип турар.

Педагогиктиг диктантыга сураглыг педагог А.С. Макаренконуң ажылынга даянып, башкылар уруглар кижизидилгезинге хамаарыштыр бодалдарын, боттарының көрүжүн бижээннер. Ол ышкаш үениң негелделеринге дүүштүр чаа технологияларны ажыглап турар арга-дуржулгазын эге, кол база ортумак школаның башкылары жюри кежигүннеринге сонуургадып таныштырганнар.