“Башкы” сеткүүлүнүң үшкү үндүрүлгези

Хүндүлүг номчукчуларывыс, башкылар болгаш эртемденнер! “Башкы” сеткүүлүнүң үшкү үндүрүлгези Тыва дыл хүнүнге уткуштур үнүп келгенин силер бүгүдеге улуг өөрүшкү-биле дыңнадып тур бис.
Сеткүүлдүң чаа үндүрүлгезин Национал школа хөгжүдер институттуң сайтызындан көрүп, номчуп болур силер.

Национал школа хөгжүдер институттуң сайтызының шөлүлгези: http://irnsh.ru/

“Башкы” сеткүүлүнүң үшкү үндүрүлгезиниң шөлүлгези:

Журнал «Башкы»