«Башкы болгаш дагдыныкчы чылынга»

2023 чылдың декабрь 5-те Тыва Республиканың күрүне лицейинге солун хемчег эрткен. Национал школа хөгжүдер институттуң планы ёзугаар Башкы болгаш дагдыныкчының чылынга тураскааткан ужуражыышкынга тыва дыл болгаш чогаал эртемнериниң өөредилге номнарының болгаш өске-даа методиктиг пособиелерниң автору, тыва филология лабораториязының улуг методизи Ооржак Лидия Хорагаевна бодунуң чогаадыкчы ажыл-ижин өөреникчилерге таныштырган.

Башкының чогаадыкчы үүжези – хөй санныг номнар, программалар, чогаалдарының делгелгезин уруглар сонуургааннар, ылаңгыя уруглар садтарынга чогаадып тургускан өңгүр чараш номчугаштар оларның кичээнгейин хаара туткан.

Лидия Хорагаевнаның хөй янзы угланыышкынныг ажылын лицейде тыва дыл башкызы В.В. Монгуш уругларга делгереңгей таныштырып берген. Башкының шүлүктерин 6-8 класстарның өөреникчилери Аялга Буянды, Дарима Сат, Катрина Самантараай, Бимба Ховалыг, Арья Чалбаа аянныг номчуп күүсеткеннер. Чалаткан аалчы база бодунуң хуузунда уругларга болгаш оолдарга тураскааткан шүлүктерни чыылган өөреникчилерге сонуургаткан.

Төрээн тыва дылды өөредириниң талазы-биле лицейниң удуртулгазы улуг кичээнгейни салып, уругларга деткимчезин берип турар. Күрүне лицейинде 5-8 класстарда тыва дылды класстан дашкаар кичээлдер кылдыр өөредип турар.
Уругларга төрээн дылынга сонуургалды бедидер сорулга-биле солун ужуражылгаларны лицейниң тыва дыл башкызы удуртулга-биле демнежип, чаңгыс эвес удаа эрттирип турар. Директорнуң кижизидилге ажылының талазы-биле оралакчызы Ооржак Диана Валерьевна чалаткан аалчызынга удуртулганың мурнундан өөрүп четтиргенин илереткен.