Апрель 12 – Космонавтика хүнү

Кижи төрелгетениниң төөгүзүнде кайгамчык улуг болуушкун – космосче бир дугаар ужудуушкунну бөгүн Россияда демдеглеп турар. Инженерлер, конструкторларның, шенелде ажылдар чорудар тускай специалистерниң хөй чылдарда күжениишкинниг ажылының түңнелинде 1961 чылдың апрельдиң 12-де Юрий Гагарин октаргайже орукту ажыткан.