«Орус улустуң улуг шүлүкчүзү А. С. Пушкин» деп Сергей Пюрбюнүң “Сылдысчыгаш” солунунга 1947 чылда бижээн чүүлүн бараалгаттывыс

“Александр Сергеевич Пушкин—орус улустуң улуг чогаалчызы. Орустуң ёзулуг литературлуг дылы болгаш чаа чечен чогаалы Пушкинден эгелээн.Пушкин бодунуң кайгамчыктыг чогаалдарынга орус улустуң алдарлыг төөгүзүн, маадырлыг демиселин, орус чуртузуң магалыг чараш чаагайын бижип чораан. Пушкин бодунуң чогаалдарынга дарлалга бүгү-ле сагыш-сеткилиниң күжү-биле удурланып, Показать полностью…

ИЮНЬ 6 – АЛЕКСАНДР ПУШКИННИҢ ТӨРҮТТҮНГЕН ХҮНҮ

Александр ПушкинДугаланчак далай эрии,Дуб ыяш ында үнген.Алдынналчак илчирбениАай-дедир диис кырлаан. Ыңай баарда – тоолун ыдар,Ырлавышаан дедир эглир.Элдеп-эзин хуулгаазыннарЭңме-тикчок мында деп бил. Кижи баспаан кокпалардаКөстүп көрбээн аңнар изи,Дагаа буттуг бажыңчыгаш,Дашты муңгаш, ында турар. Көңгүлүнде Яга-кадай,Көксенмишаан, шурап чоруур,Ыргак-дагыр төжек ышкаш,Ыяш кижи тояап Показать полностью…