Үш үне

2016 чылдың ноябрь 1-де бир дугаар байырлап турар төрээн дыл Хүнүнге тураскааткан диктант “Үш үне”.

Сорулгазы: төрээн дылын хумагалап, Тыва Республиказының географтыг байдалын, төөгүзүн, культуразын, чоннуң ажыл-амыдыралын өөрениринге сонуургалды улгаттырары; республиканың чонунуң тыва дыл, чогаал, төөгү талазы-биле билииниң деңнелин тодарадыры.

Диктантыны октябрь 31-ниң хүнүнде 12.00 шакта бижип эгелээр.  Түңнелин 2016 чылдың декабрь 5-ке чедир үндүрер.
Диктант 3 кезектен тургустунган: бирги кезээнде – дыл айтырыглары, ийиги кезээнде – чер-чурт, үшкү кезээнде – чон.

Диктантыга киржирде адаанда ном чуруунче баскаш, “Үш үне” деп форманы долдурарын диледивис. Диктантының киржикчизи Интернет четкизинде медээ дилээр Google деп системага аккаунтулуг болур ужурлуг. 

Диктантыга киржип келгениңер дээш четтирдивис.

obl1