ЭТНОКУЛЬТУРЛУГ ДИКТАНТ «ҮШ ҮНЕ»

Хүндүлүг өңнүк!       

Ыдыктыг үш үневис – тыва дылывыс, чер-чуртувус, төрээн чонувус дугайында  билииңерни хынап келгениңерге байыр чедирбишаан, чедиишкиннерни күзедивис!

ЭТНОКУЛЬТУРЛУГ ДИКТАНТ «ҮШ ҮНЕ»

Хынаар баллдар