Уругларны өөрткен

Бичии чаштарга өөрүшкү-маңнай сөңнээри дег буян кайда боор! Оларга белек кылдыр үндүрүп алган сеткүүлдериңни, номнарыңны бээриңге, оларның өөрүшкүзүн чүге деңнээр! Арын-шырайынга хүлүмзүрүг чайнап, карактарының көрүжү чүгүрүп, омак-сергээ аажок апаар. Чогум-на шак ындыг буянныг чорукту уругларның ынак өңнүү, республиканың национал школалар бедидер институттуң ажылдакчызы, “Башкы” сеткүүлдүң кол редактору, уруглар чогаалчызы Александр Шоюн доктаамал кылып чоруур.
Чоокта чаа Александр Шоюн Кызылдың уруглар бажыңынга аалдап четкен. Ол бичии чаштар-биле ужуражып чугаалашкаш, оларга бодунуң үндүрүп турары “Алдын-Кушкаш” сеткүүлдүң чаа бөлүк үндүрүлгелерин белекке берген.
Чиңгис ООРЖАКТЫҢ тырттырган чуруктары.