Тываның өөредилге яамызының болгаш Национал школа хөгжүдер институттуң тыва дыл хүнүнге уткуштур хемчеглери бөгүн ыраккы Мөңгүн-Тайга кожуунга уламчылаан

Мугур-Аксы суурнуң ийи школазының тыва болгаш орус дылдар башкыларынга эртем-методиктиг семинарны институттуң директору, филология эртемнериниң кандидады Е.М. Куулар эрттирген.
«Эртем-шинчилел ажылын чорударының негелделери» деп темалыг семинарга башкылар эртем-шинчилел ажылдарын чорударының методологиязының болгаш тургузуунуң талазы-биле билиглерин чаартып, немеп алыр аргалыг болган. Семинарның ажык-дузазы улуг болганын дыңнап, киржип келген башкылар демдеглээннер.